ปรึกษาและให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ

ปลอดภัยไร้กังวล

บริษัท พาเรืองทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

รับเหมาก่อสร้าง 

อาคาร,โรงงาน,สำนักงาน,และงานระบบต่างๆ ทั้งภายใน และภาย นอกอาคาร รวมถึงงานติดตั้งเชื่อมต่อเครื่องจักรกลต่างๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม โดยแบ่งเป็นหมวดงาน

 • งานระบบไฟฟ้ากำลัง , ไฟฟ้าสื่อสาร
 • งานระบบปรับอากาศและควบคุม
 • งานระบบสุขาภิบาล
 • งานระบบท่อ Piping Works
  – CDA (Clean dry Air)
  – N2 (Nitrogen gas)
  – water chilled piping
  – Fire Protection & Alarm Detector
 • งาน Built clean room class 100,10k,100k.

ตัวอย่างผลงาน